Εξετάσεις για τον Άνδρα

Εξετάσεις για τον Άνδρα

Η αξιολόγηση του σπέρματος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διερεύνησης της ανδρικής γονιμότητας. Σε αντίθεση με τη γυναίκα που αξιολογούμε τις σωματικές συνθήκες παρά τα ίδια τα ωάρια (σε προγνωστικό επίπεδο), στους άνδρες έχουμε τη δυνατότητα μέσω της συνεχούς παραγωγής σπερματοζωαρίων από κάθε ανανεώσιμη κυτταρική σειρά, να παρατηρήσουμε και να αξιολογήσουμε πολλές παραμέτρους που είναι καθοριστικές στη τεκνοποίηση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει από απλά χαρακτηριστικά μέχρι εξειδικευμένες εξετάσεις γενετικής ακεραιότητας και λειτουργικής ικανότητας, όπως η αλληλεπίδραση με το ωάριο.

Σε αντίθεση με τη γυναίκα που αξιολογούμε τις σωματικές συνθήκες παρά τα ίδια τα ωάρια (σε προγνωστικό επίπεδο), στους άνδρες έχουμε τη δυνατότητα μέσω της συνεχούς παραγωγής σπερματοζωαρίων από κάθε ανανεώσιμη κυτταρική σειρά, να παρατηρήσουμε και να αξιολογήσουμε πολλές παραμέτρους που είναι καθοριστικές στη τεκνοποίηση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει από απλά χαρακτηριστικά μέχρι εξειδικευμένες εξετάσεις γενετικής ακεραιότητας και λειτουργικής ικανότητας, όπως η αλληλεπίδραση με το ωάριο.

Κατά συνέπεια έχοντας τη δυνατότητα να διερευνήσουμε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της ανδρικής γονιμότητας, μας δίδεται και η δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε τις παραμέτρους, αξιοποιώντας πλήρως τα ποσοστά σύλληψης και επιτυχούς αναπαραγωγής ανάλογα με την αναπαραγωγική δυναμική του εξεταζόμενου, ή ακόμη να εξαλείψουμε μικρούς παράγοντες που μπορεί να δρουν αποτρεπτικά (παρουσία παθογόνων, αυξημένο οξειδωτικό στρες και κατάτμηση DNA).

Άλλες ειδικές εξετάσεις όπως ο βιοχημικός και ορμονικός έλεγχος και η μοριακή διερεύνηση λειτουργούν είτε προληπτικά είτε διαγνωστικά για την αιτιολόγηση διαταραχών στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα, πάντοτε συνδυαστικά με την κλινική εξέταση και με την παράλληλη καθοδήγηση από εξειδικευμένο Ιατρό Ουρολόγο-Ανδρολόγο.

Έλεγχοι στο σπέρμα

 • Σπερμοδιάγραμμα: Αξιολόγηση βασικών και αναλυτικών παραμέτρων σπέρματος με βάση τα πιο πρόσφατα κριτήρια ανδρολογικού ελέγχου γονιμότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.). Η εξέταση περιλαμβάνει την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του σπερματικού υγρού, συγκέντρωση και συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων, κινητικότητα και πορεία μεταβλητότητας, ζωτικότητα, αναλυτική μορφολογική αξιολόγηση, ταυτοποίηση και προσδιορισμός άλλων κυττάρων στο σπέρμα, προσδιορισμός συσσωρεύσεων και συγκολλήσεων (προσδιορισμός αντισπερματικών αντισωμάτων)
 • Έλεγχος Οξειδωτικού & Αναγωγικού στρες: Έλεγχος για πιθανή διαταραχή της ισορροπίας παραγωγής και αδρανοποίησης των δραστικών μορφών οξυγόνου (Reactive oxygen species – ROS) που επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος και τη γονιμότητα.
 • Κατάτμηση DNA (ή κατακερματισμός DNA) Σπερματοζωαρίων: Έλεγχος ακεραιότητας του γενετικού υλικού στο σπέρμα και κατά επέκταση της ικανότητας του σπέρματος να γονιμοποιήσει το ωάριο και να εξελιχθεί σε ένα υγιές, ακμάζον έμβρυο.
 • Κατάτμηση DNA (ή κατακερματισμός DNA) Λειτουργικών Σπερματοζωαρίων: Έλεγχος ακεραιότητας του γενετικού υλικού μετά από εργαστηριακή απομόνωση των λειτουργικών σπερματοζωαρίων. Αξιολογούνται μόνον τα σπερματοζωάρια που είναι πιο πιθανό να αλληλεπιδράσουν με το ωάριο, όπως προκύπτει στη φυσιολογική αναπαραγωγή αλλά και στις διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 • Μικροσκοπική εξέταση για παρουσία παθογόνων για την ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα (Τριχομονάδες, κόκκοι, μύκητες, Neisseria gonorrhoeae)
 • Καλλιέργεια σπέρματος για την ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων στο αναπαραγωγικό σύστημα (Αερόβιος, Αναερόβιος, Χλαμύδια, Μυκόπλασμα, Ουρεάπλασμα)
 • Απλός Βιοχημικός έλεγχος σπερματικού υγρού για τη διερεύνηση της λειτουργίας των επικουρικών αδένων όπως η επιδιδυμίδα, η σπερματοδόχος κύστη και ο προστάτης και τη συμβολή τους στην αναπαραγωγική ικανότητα του άνδρα (Αλκαλικη Φωσφατάση,  Όξινη Φωσφατάση, Φρουκτόζη, Ψευδάργυρος, Oυδέτερη α-Γλυκοσιδάση)
 • Πλήρης Βιοχημικός έλεγχος σπερματικού υγρού για τη διερεύνηση της λειτουργίας των επικουρικών αδένων όπως η επιδιδυμίδα, η σπερματοδόχος κύστη και ο προστάτης και τη συμβολή τους στην αναπαραγωγική ικανότητα του άνδρα (Αλκαλικη Φωσφατάση, L-Καρνιτίνη, Κιτρικό Οξύ, Όξινη Φωσφατάση, Φρουκτόζη , Μαγνήσιο, Πρωτεΐνες, Ψευδάργυρος, Oυδέτερη α-Γλυκοσιδάση)
 • Δοκιμασία καθαρισμού και ενεργοποίησης σπέρματος για πρόγνωση του ποσοστού ανάκτησης κινητών σπερματοζωαρίων σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αλλά και του αναμενόμενου ποσοστού που θα αλληλεπιδράσει κατά τη φυσική επαφή με το ωάριο.
 • Έλεγχος Μακροβιότητας σπέρματος σε καλλιεργητικό υγρό και σε εργαστηριακές συνθήκες, αποτυπώνοντας ένα μέρος της λειτουργικότητας των σπερματοζωαρίων ως προς το χρόνο διατήρησης της κινητικότητας.
 • HBA test (Hyaluronan Binding Assay): Ποιοτική και λειτουργική δοκιμασία του σπερματοζωαρίου ως προς την ικανότητα αλληλεπίδρασης και πρόσδεσης στους υποδοχείς του ωαρίου.
 • Αντισπερματικά Αντισώματα: Ανοσολογικός έλεγχος για τη παρουσία αντισωμάτων που προκαλούν συγκολλήσεις στο σπέρμα και αποτελούν παράγοντα υπογονιμότητας μετά από τραύμα, φλεγμονή ή χειρουργική επέμβαση στη γεννητική περιοχή.

Μοριακοί έλεγχοι

 • Έλεγχος Παθογόνων με τη μέθοδο PCR (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitaliym, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, Mycoplasma hominis, Haemophilus ducreyi, Herpes Simplex Virus Type 1, Herpes Simplex Virus Type 2)
 • Μικροελλείψεις χρωμοσώματος Υ
 • Έλεγχος ανευπλοειδιών σπέρματος (13,16,18,21,22,Χ,Υ)
 • Καρυότυπος (συμβατικός και μοριακός-Array CGH)
 • Μεταλλάξεις Κυστικής Ίνωσης (ΔF508, 80%, 90%, 99% των μεταλλάξεων του πληθυσμού)
 • Έλεγχος για Γενετικά Νοσήματα (α & β Μεσογειακή Αναιμία, Αχονδροπλασία, Υποχονδροπλασία, Συγγενής Υπερπλασία Επινεφριδίων, Μυϊκή Δυστροφία, Κώφωση)
 • Έλεγχος Δομικών Ανωμαλιών/Ελλείψεων & Γενετικοί δείκτες
 • Έλεγχος για Κληρονομικό Καρκίνο (παχέος εντέρου, προστάτη, παγκρέατος, στομάχου, μελάνωμα, θυρεοειδούς, νεφρών)

Άλλες εξετάσεις

 • Γενική εξέταση και καλλιέργεια ούρων
 • Ορμονικός Έλεγχος Αναπαραγωγικής Υγείας (Βασικός): FSH, LH, PRL, Testo, TSH
 • Ορμονικός Έλεγχος Αναπαραγωγικής Υγείας (Πλήρης): FSH, LH, PRL, Testo, FTesto, TSH, E2, E1, PRG, DHEA-S, DHT, PSA
 • Αντιπατρικά Αντισώματα (αιματολογική εξέταση στο ζεύγος)
 • Έλεγχος παλίνδρομου εκσπερμάτισης
 • Γενική Αίματος & Αιματολογικές Εξετάσεις
 • Μικροβιολογικές Εξετάσεις
 • Βιοχημικές Εξετάσεις
 • Ορμονικές Εξετάσεις
 • Λειτουργία Θυροειδή
 • Λιπίδια και Λιποπρωτεϊνες
 • Διαβήτης
 • Αναιμία
 • Επάρκεια Βιταμινών
 • Δυσανεξία Τροφίμων & Αλλεργίες