Σχετικά με το διαγνωστικό κέντρο

Η Andromed Υγεία & Αναπαραγωγή ξεκίνησε το 2015 ως πρότυπο Ανδρολογικό Κέντρο Έρευνας και Βιοτεχνολογίας και εξελίχθηκε σε μια εξειδικευμένη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην διάγνωση της ανθρώπινης Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής δυναμικής. Με εκτενή εμπειρία στην ανδρική γονιμότητα, προστέθηκαν διαδοχικά στις υπηρεσίες μας η διερεύνηση της γυναικείας γονιμότητας και ο μοριακός έλεγχος του ζεύγους και της κύησης.

Σήμερα προσφέρουμε υπεύθυνα και αξιόπιστα ένα ολοκληρωμένο εύρος διαγνωστικών εξετάσεων που αφορούν τη Γονιμότητα, την Υπογονιμότητα και την Αναπαραγωγή, ενώ μια ομάδα καταξιωμένων επιστημόνων και συνεργατών βρίσκεται διαρκώς πλάι σας για να σας προσφέρει εξατομικευμένη πληροφόρηση και προσέγγιση με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Επενδύουμε καθημερινά στην ειδικότητα και την ποιότητα των εξετάσεων μας,  καθότι γνωρίζουμε καλά ότι τα αποτελέσματά μας σε συνδυασμό με τη κλινική εξέταση από τον Ιατρό σας ορίζουν σημαντικές αποφάσεις για εσάς και την οικογένειά σας, αλλά και οδηγούν στην καλύτερη δυνατή απόδοση κάθε θεραπείας γονιμότητας ή προσπάθειας με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Η εμπειρία του επιστημονικού μας προσωπικού, η διαρκής αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών μας με τα νεότερα κλινικά δεδομένα, αλλά σημαντικότερα η ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση είναι σημεία στα οποία εστιάζουμε και επιμένουμε ώστε η εμπειρία σας κατά τη διερεύνηση γονιμότητας και κατά τη προσπάθεια τεκνοποίησης, να είναι η βέλτιστη δυνατή.

Έχοντας ως απώτερο στόχο τo κοινό όφελος, την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και τη βελτίωση της ιατρικής διαχείρισης σε θέματα Γονιμότητας και Αναπαραγωγής, συμμετέχουμε ενεργά στις παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις με επιστημονικά δεδομένα, συγγραφικό και συμβουλευτικό έργο. Συνεργαζόμαστε παράλληλα με Ιατρικούς και Πανεπιστημιακούς φορείς διεθνούς απήχησης σε επιστημονικές μελέτες και ανακοινώσεις, όπως αναρτώνται στην ενότητα της ιστοσελίδας μας «Έρευνα». Η πολύτιμη αυτή εμπειρία μετουσιώνεται στην επιστημονική μας προσέγγιση και στην επικοινωνία μαζί σας, θέλοντας πάντοτε να αποτελούμε έναν αληθινό συνοδοιπόρο στο ταξίδι της οικογένειάς σας.

Οι αξίες μας

ΗΘΟΣ & ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η πολιτική μας και η κοινωνική ευθύνη

Στην Andromed Υγεία & Αναπαραγωγή οι αξίες μας είναι: ήθος, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα, συνέπεια,  αξιοπιστία  και αυθεντικότητα. Συνολικά η λειτουργία του Διαγνωστικού Κέντρου, οι ανθρώπινες σχέσεις του προσωπικού και των συνεργατών αλλά και η σχέση μας με τους πελάτες μας  βασίζεται σε αυτά τα ιδανικά. Επάνω σε αυτά τα θεμέλια χτίζουμε τη ποιότητα των υπηρεσιών μας, προάγουμε καινοτόμες δράσεις, επενδύουμε στις συνεργασίες μας και επιδιώκουμε μια αμφίδρομη σχέση με τη κοινωνία.

Ενσωματώνουμε οικειοθελώς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και δράσεις στις πρακτικές μας σεβόμενοι τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις ανθρώπινες αξίες, το δικαίωμα στην ίση αντιμετώπιση και το σεβασμό στο περιβάλλον μας. Ο κώδικας δεοντολογίας μας προσβλέπει στη δέσμευση των ανθρώπων μας στις αξίες του Κέντρου, στη διασφάλιση της αξιοπρέπειας στο χώρο και τη μετάδοση των αξιών μας στη συνεργασία, εξυπηρέτηση και τη καθημερινή λειτουργία μας. Διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, δεσμευόμαστε απέναντι στο άμεσο και το έμμεσο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον και εξελίσσουμε τη φιλοσοφία μας με βάση το κοινό καλό.

Περιορίζουμε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας απέναντι στο περιβάλλον ανακυκλώνοντας όλα τα επιτρεπόμενα υλικά, διαχειριζόμαστε τα ιατρικά απόβλητα με πιστοποιημένη και φιλική προς το περιβάλλον καταστροφή, ενώ επιλέγουμε κατά το δυνατόν φιλικά προς το περιβάλλον αναλώσιμα υλικά και εξοπλισμό.  Δημιουργούμε ένα προσιτό και φιλικό περιβάλλον για όλες τις κοινωνικές ομάδες, διασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και ποιότητα υπηρεσιών για όλους, τηρώντας αυστηρά το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Προσφέρουμε συχνά ανιδιοτελή συμβουλευτική υποστήριξη και προκαθορισμένο αριθμό δωρεάν εξετάσεων σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, στο πλαίσιο στήριξης ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων. Παράλληλα  με τη λειτουργία του Κέντρου, εργαζόμαστε για την ανάδειξη της Έρευνας, της Επιστήμης και τη βελτίωση της διερεύνησης της γονιμότητας με εξατομικευμένη διαχείριση, μέσω της ανιδιοτελούς συμμετοχής μας σε παγκόσμια προγράμματα και επιστημονικές μελέτες στη γονιμότητα και αναπαραγωγή. Ανασκοπούμε και βελτιώνουμε περιοδικά όλες τις διαδικασίες λειτουργίας μας δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, την υγεία, την επικοινωνία και τη φροντίδα.

Οι εγκαταστάσεις μας

Οι εγκαταστάσεις μας είναι εύκολα προσβάσιμες από κεντρικούς οδικούς άξονες και συνθέτουν ένα φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον που προσφέρει άνεση και ιδιωτικότητα. Στο εργαστήριο μας διαθέτουμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ενσωματώνουμε στα πρωτόκολλά μας όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα, αναβαθμίζοντας διαρκώς τις τεχνολογικές και επιστημονικές μας προσεγγίσεις.