Εξετάσεις για την Υγεία

Εξετάσεις για την Υγεία

Η Υγεία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη φυσική, ψυχολογική και πνευματική ευεξία κάθε ανθρώπου. Για τη δική μας προστασία αλλά και της οικογένειάς μας είναι σημαντικό να απευθυνόμαστε στο κατάλληλο Ιατρό όταν δεν αισθανόμαστε καλά αλλά και να προλαμβάνουμε πιθανά μελλοντικά προβλήματα με περιοδικές γενικές εξετάσεις (Check-up). Η καλή Υγεία προέχει της Αναπαραγωγής και των εξετάσεων γονιμότητας και πολλές φορές η καλή ή κακή κατάσταση του οργανισμού μας αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα των ελέγχων γονιμότητας.

Γενικές & Ειδικές Εξετάσεις

Προσφέρουμε πλήρη αιματολογικό, ορμονικό και βιοχημικό έλεγχο για την υγεία, πρόληψη και καλή λειτουργία του οργανισμού. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος εξετάσεων που μπορούν να εκτελεσθούν είτε προληπτικά (Check-up) είτε κατόπιν υπόδειξης του Ιατρού σας. Πραγματοποιούνται και στοχευμένοι έλεγχοι για τη λειτουργία του θυροειδή, για την ύπαρξη ή τη προδιάθεση εμφάνισης διαβήτη, για την αναιμία, για την επάρκεια βιταμινών στον οργανισμό, τη δυσανεξία σε τρόφιμα και τη παρουσία αλλεργικών αντιδράσεων.

Ιοί & Λοιμώδη νοσήματα

  • Covid-19: Εξέταση Αντισωμάτων SARS – COV – 2 IgG, IgM, IgA και ολικά
  • Ιολογικός έλεγχος και αντισώματα: HIV I & II, Ηπατίτιδα A, B & C, Συφιλη (VDRL & RPR), Ερυθρά, Κυτταρομεγαλοϊός, Τοξόπλασμα, Έρπητα Ι & II, Ανεμεβλογιά-Έρπητα Ζωστήρα, Λιστέρια, Λοιμώδης μονοπυρήνωση, Epstein-Barr, Ιλαρά, Παρωτίτιδας, Ανθρώπινου Τα-Λεμφοτρόπου Ιού (HTLV  Ι & ΙΙ),  Αδενοϊός, Γρίπη Α & Β, Παραϊνφλουένζα, Coxsackie, Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (IgA, IgG, IgM), Λεϊσμάνια, Λεπτόσπειρα, Παρβοϊός, Χλαμύδια τραχώματος.

Μικροβιολογικές Εξετάσεις

  • Εξέταση ούρων, σπερματικού και κολπικού υγρού/ τραχηλικού εκκρίματος
  • Καλλιέργεια αερόβιος, αναερόβιος, καλλιέργεια και ταυτοποίηση Μυκοπλασμάτων (Ureaplasma spp., Mycoplasma spp.), ταυτοποίηση μικροβίων, μυκήτων, κόκκων και άλλων παθογόνων, χρώση κατά Gram και Neisseria.